Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την ασφάλιση της επιχείρησής μου;

Όλες οι προς ασφάλιση επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και να τηρούν τα απαιτούμενα νόμιμα μέσα πυροπροστασίας. Εάν εσείς επιθυμείτε να προσθέσετε και την κάλυψη της κλοπής τότε ανάλογα με το είδος της επιχείρησης σας θα πρέπει να διαθέτετε και κάποια επιπλέον μέτρα, όπως κλειδαριές ασφαλείας & ρολά ασφαλείας ή κλειδαριές ασφαλείας & σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με κέντρο λήψης σημάτων.