Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για την ασφάλιση της επιχείρησής μου;

Όλες οι προς ασφάλιση επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας, να τηρούν τα απαιτούμενα νόμιμα μέσα πυροπροστασίας και να διαθέτουν κλειδαριές ασφαλείας ή / και ρολά ασφαλείας ή / και συναγερμό.

Ειδικά, οι παρακάτω επιχειρήσεις ασφαλίζονται με την προϋπόθεση ότι αυτές διαθέτουν ρολά ασφαλείας, κλειδαριές ασφαλείας και συναγερμό συνδεδεμένο με εταιρία προστασίας:

  • Κινητής τηλεφωνίας καταστήματα
  • ΠΡΟ-ΠΟ/Λαχεία
  • Ψιλικών (καταστήματα)
  • Οπτικών ειδών (καταστήματα)
  • Φαρμακεία / φαρμακαποθήκες
  • Συνεργεία Αυτoκινήτων & Μοτ/των