Το GPS είναι μια υπηρεσία που προσφέρει μόνο η Generali;

Ναι. Είναι μια καινοτομία της Generali.

Το GPS δεν είναι ασφαλιστικό πρόγραμμα, αλλά μια υπηρεσία που προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους ασφαλισμένους στα ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα Generali.

Είναι ειδικά σχεδιασμένο να διευκολύνει διαχειριστικά, αλλά και οικονομικά, τον κάθε εργαζόμενο ο οποίος επιθυμεί να κάνει χρήση του προγράμματος ασφάλισής του. Παρέχει εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο και επίσης, εξασφαλίζει το καλύτερο κόστος για τον εργοδότη, αλλά και τους εργαζόμενους όταν καταβάλουν οι ίδιοι το κόστος.