Τι σημαίνει «περιεχόμενο» σε μια κατοικία; Συμπεριλαμβάνεται το περιεχόμενο στο ασφαλιστήριο;

Ως περιεχόμενο ορίζεται το σύνολο των κινητών οικιακών και προσωπικών ειδών, που ανήκουν στον ασφαλισμένο ή σε οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς του, που διαμένει μόνιμα μαζί του στην κατοικία.

Επίσης, στην ασφαλισμένη αξία του περιεχομένου περιλαμβάνονται ρολόγια χειρός, με την προϋπόθεση ότι η αξία αντικατάστασης τους (με παρόμοιο ίδιας ηλικίας και κατάστασης) δεν υπερβαίνει το ποσό των 800 € / τεμάχιο ή το ποσό των 1.500 συνολικά για κάθε ζημιά και ετησίως.

Μπορεί να γίνει συνδυασμός στην ασφάλιση της κατοικίας και του περιεχομένου. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε μόνο κάλυψη οικοδομής ή μόνο κάλυψη περιεχομένου, αλλά και τα δυο μαζί, ασφάλιση οικοδομής και περιεχομένου.