Τι προβλέπεται αν η ασφαλισμένη επιχείρησή δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω ζημιάς;

Με το Business Dynamic Plus, η Generali σας καταβάλλει ημερήσιο επίδομα για κάθε ημέρα που η ασφαλισμένη επιχείρησή σας παραμένει εκτός λειτουργίας, μετά την επέλευση ασφαλισμένου κινδύνου. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε τρία εναλλακτικά ποσά ημερήσιου επιδόματος, ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες.