Τι προβλέπεται αν η ασφαλισμένη επιχείρησή δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω ζημιάς;

Εάν η επιχείρησή σας δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω ζημιάς σας καταβάλλουμε ημερήσιο επίδομα για κάθε ημέρα που παραμένει εκτός λειτουργίας, μετά την επέλευση ασφαλισμένου κινδύνου.