Τι πρέπει να προσέχω ως ποδηλάτης και ασφαλισμένος;

Σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ., τα ποδήλατα οφείλουν να είναι εφοδιασμένα με φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία, για τη νύχτα και οποτεδήποτε υπάρχει ανεπαρκής ορατότητα.

Τα ποδήλατα επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με κουδούνι.

Απαγορεύεται η κυκλοφορία ποδηλάτων σε αυτοκινητοδρόμους και δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Συνεπώς, το ασφαλιστήριό σας δεν σας παρέχει κάλυψη αν το ποδήλατο κινείται σε αυτούς τους δρόμους. Να θυμάστε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει ακολουθείτε τους προβλεπόμενους παραδρόμους.