Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση κλοπής ή πυρκαγιάς του αυτοκινήτου μου;

  • Να καλέσετε υποχρεωτικά την Φροντίδα Ατυχήματος, στο τηλέφωνο 18112 ή 210 8096100, το αργότερο μέσα σε διάστημα οκτώ (8) ημερών, προκειμένου να κάνετε την Αναγγελία Ζημιάς
  • Να ενημερώσετε άμεσα την αρμόδια Αστυνομική Αρχή
  • Να ενημερώσετε άμεσα για την πυρκαγιά την Πυροσβεστική Υπηρεσία