Τι πρέπει να κάνω αν πάθει ζημιά η επιχείρησή μου & σε πόσο χρονικό διάστημα μετά την υποβολή των δικαιολογητικών θα αποζημιωθώ;

Θα πρέπει να δηλώσετε το ατύχημα στην Generali ή στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο. Καταβάλλουμε την αποζημίωσή σας εντός 24 ωρών από την ημερομηνία συμπλήρωσης του φακέλου ζημιάς ανεξάρτητα από το ύψος της αποζημίωσης, ενώ σας παρέχεται η δυνατότητα να αποφύγετε γραφειοκρατικές διαδικασίες με την κατάθεση της αποζημίωσης στον τραπεζικό σας λογαριασμό.