Τι πρέπει να κάνω αν χρειαστεί να κάνω διαγνωστικές εξετάσεις;

Θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο της Generali (18112 ή 210 8096100), προκειμένου να οριστεί ραντεβού σε συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο.