Τι πρέπει να κάνω αν χρειαστεί να εισαχθώ σε νοσοκομείο;

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο της Generali (18112 ή 210 8096100), προκειμένου να ενημερώσετε για την εισαγωγή σας, αν πρόκειται για προγραμματισμένη επέμβαση, και να ενημερωθείτε για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. Στην ελεύθερη επιλογή νοσοκομείου υπάρχει και διαφοροποίηση του τρόπου εξόφλησης της νοσηλείας.

Σε περίπτωση που σας συμβεί ένα έκτακτο περιστατικό, που χρήζει νοσηλείας, το Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο θα σας ενημερώσει για το ποιό συμβεβλημένο νοσοκομείο βρίσκεται κοντά σας, ώστε να το επισκεφθείτε.

Σε κάθε περίπτωση μην ξεχνάτε να έχετε μαζί σας την Κάρτα Ασφάλισης Generali.