Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ζημιάς του οχήματός μου;

Σε περίπτωση ζημιάς του οχήματός σας ή τροχαίου ατυχήματος, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  • Να καλέσετε αμέσως τις αρμόδιες αρχές (π.χ. σε περίπτωση τροχαίου, κλοπής ή πυρκαγιάς) και
  • Να ενημερώσετε την Generali εντός οκτώ (8) ημερών από τη στιγμή που συνέβη το περιστατικό