Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας μου σε συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα;

Σε περίπτωση νοσηλείας σας σε συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα, και αφού έχετε ενημερώσει για την νοσηλεία σας το Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο της Generali, δηλώνετε κατά την εισαγωγή σας στο Γραφείο Κίνησης, τον αριθμό του ασφαλιστηρίου σας και την ασφαλιστική σας εταιρία.