Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας μου σε μη συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα;

Σε περίπτωση που επιλέξετε μη συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα είναι σημαντικό να ενημερωθείτε πριν την εισαγωγή σας σε αυτό για τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου σας και τη διαδικασία απολογιστικής αποζημίωσή σας. Ενημερώστε καλώντας το Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο στο 210 8096100 για την προγραμματισμένη νοσηλεία σας, τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν την επικείμενη εισαγωγή σας ώστε να σας δοθούν όλες οι απαραίτητες κατευθύνσεις.