Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας μου σε μη συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα;

Σε περίπτωση που επιλέξετε να νοσηλευτείτε σε μη συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά το Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο στο 210 8096100 για την προγραμματισμένη νοσηλεία σας, τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν την επικείμενη εισαγωγή σας ώστε να σας δοθούν όλες οι απαραίτητες κατευθύνσεις.

 

Στη συνέχεια, θα πρέπει να στείλετε στο email LifeClaimsRetail1@generali.gr:

  • Το Έντυπο Αίτημα Αποζημίωσης/ My Check-in συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
  • Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (διαφέρουν ανά παροχή και κατά περίπτωση και ενδεικτικά αναφέρουμε τα αποτελέσματα εξετάσεων και τις απεικονιστικές εξετάσεις) καθώς και τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και αμοιβών γιατρών.

Το email θα πρέπει να σταλεί εντός 8 ημερών από το περιστατικό και στο θέμα του να αναφέρονται ο Αρ. Ασφαλιστηρίου και η ασφαλιστική σας εταιρία.

*Σε περίπτωση που δεν έχετε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής, μπορείτε να στείλετε τα παραπάνω έγγραφα ταχυδρομικά στα Κεντρικά Γραφεία της Generali στη διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, 11745 Αθήνα.

 

Εναλλακτικά, σε περίπτωση προγραμματισμένης νοσηλείας σας και προκειμένου να απαλλαγείτε από τον καθιερωμένο έλεγχο κατά την είσοδό σας στο νοσηλευτήριο, σας προτρέπουμε να ακολουθήσετε τη διαδικασία Μy Check-In για να λάβετε, άμεσα και γρήγορα, βεβαίωση κάλυψης πριν από την προγραμματισμένη εισαγωγή σας.

 

Τι πρέπει να κάνετε:

Θα χρειαστεί, τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν την εισαγωγή σας, να στείλετε στο email check-in@generali.gr:

Εφόσον μας στείλετε τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε εντός 2 εργάσιμων ημερών αν καλύπτεστε και σας στέλνουμε τη σχετική βεβαίωση κάλυψης. Σε περίπτωση που το αίτημά σας παραληφθεί μετά τις 17:00 ως ημερομηνία παραλαβής θεωρείται η επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Η διαδικασία Μy Check – In ισχύει αποκλειστικά για προγραμματισμένες νοσηλείες και όχι για έκτακτα περιστατικά.