Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας μου σε μη συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα;

Σε περίπτωση που επιλέξετε μη συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα είναι σημαντικό να ενημερωθείτε πριν την εισαγωγή σας σε αυτό για τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου σας και τη διαδικασία απολογιστικής αποζημίωσή σας.