Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού;

Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού μπορείτε να καλέσετε το Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο Υγείας στο 210 8096100 ώστε να ενημερωθείτε για τα Προνόμια που διαθέτετε σύμφωνα με το Πρόγραμμά σας στα συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Επιπλέον, σε περίπτωση επείγουσας νοσηλείας θα πρέπει εσείς ή συγγενικό σας πρόσωπο να ενημερώσετε εντός 48 ωρών από την εισαγωγή  στο νοσοκομείο, ώστε να σας παρέχουμε διευκρινίσεις σχετικά με την ασφαλιστική σας κάλυψη.