Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού;

Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού μπορείτε να καλέσετε το Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο Υγείας στο 210 8096100 ώστε να ενημερωθείτε για τη διαδικασία και τα Προνόμια που διαθέτετε σύμφωνα με το Πρόγραμμά σας στα συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα.