Τι πρέπει να κάνω εάν δεν είμαι υπαίτιος για το περιστατικό;

Σε αυτή την περίπτωση, αφού επικοινωνήσετε μαζί μας για την αναγγελία του περιστατικού αναλαμβάνουμε να επικοινωνήσουμε με την ασφαλιστική εταιρία του εμπλεκόμενου: και να θέσουμε ερώτημα αποδοχής ευθύνης του ασφαλισμένου της, εφόσον συμμετέχει στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, προχωράμε άμεσα τη διαδικασία αποζημίωσής σας. Εφόσον δεν αποδεχτεί την υπαιτιότητα, επικοινωνούμε μαζί σας, προκειμένου να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική εταιρία του υπαιτίου για να αποζημιωθείτε.

Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία του εμπλεκόμενου δεν συμμετέχει στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού, θα σας ενημερώσουμε, προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εταιρία αυτή για την αποζημίωσή σας.