Τι πρέπει να κάνω αν συμβεί κλοπή στο σπίτι μου;

  • Να ενημερώσετε την αρμόδια Αστυνομική Αρχή και
  • Να δηλώσετε την κλοπή στην Generali ή στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο