Τι πρέπει να γνωρίζω για την ασφάλισή μου;

  • Το πρόγραμμα παρέχεται σε νεοαποκτηθείσες συσκευές και ισχύει αποκλειστικά για τον πρώτο χρόνο ζωής της συσκευής. Δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης τους προγράμματος.
  • Το πρόγραμμα προβλέπει την επισκευή των φορητών σας συσκευών ή την αποζημίωσή σας μέσω χρηματικού ποσού, σε περίπτωση ζημιάς που καλύπτουμε (Πυρκαγιά/κεραυνός, κλοπή μετά από διάρρηξη, τυχαία θραύση οθόνης/κρυστάλλων, τυχαία επαφή με νερό ή άλλο υγρό στοιχείο).
  • Επισκευάζουμε την ασφαλισμένη συσκευή μέσω του δικτύου συνεργαζόμενων επισκευαστών με την Generali.
  • Σας αποζημιώνουμε στην περίπτωση που η συσκευή σας δεν επισκευάζεται ή έχει κλαπεί από το σπίτι ή το όχημά σας.
  • Συμμετέχετε κατά 20% στα έξοδα επισκευής της συσκευής σας.
  • Αν η συσκευή δεν επισκευάζεται ή είναι ασύμφορη η επισκευή της, σας αποζημιώνουμε με χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο 80% της αξίας αγοράς της.