Τι κάνω σε περίπτωση που η συσκευή μου δεν επισκευάζεται ή είναι οικονομικά ασύμφορη η επισκευή της;

Βήμα 1ο: Παραλαμβάνω τη συσκευή μου από το κατάστημα

Το κατάστημα σας παραδίδει πίσω τη συσκευή και σας ενημερώνει ότι θα αποζημιωθείτε με χρηματικό ποσό από την Generali.

Βήμα 2ο: Παραδίδω στην Generali τη συσκευή και δίνω τον αριθμό ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού μου για την κατάθεση του ποσού αποζημίωσης

Εμείς επικοινωνούμε μαζί σας και σας ζητούμε να μας παραδώσετε τη συσκευή και να μας ενημερώσετε για τον τραπεζικό σας λογαριασμό που επιθυμείτε να γίνει η κατάθεση της αποζημίωσης.