Τι καλύπτει, σε γενικές γραμμές, ένα Εξωνοσοκομειακό Πρόγραμμα Ασφάλισης Generali;

Τα εξωνοσοκομειακά προγράμματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών υγείας, που δεν σχετίζονται με νοσηλεία / παραμονή σε νοσοκομείο, όπως:

  • Ιατρικές Επισκέψεις
  • Ιατρικές Πράξεις
  • Διαγνωστικές εξετάσεις
  • Γενικούς προληπτικούς ελέγχους
  • Εξειδικευμένους προληπτικούς ελέγχους

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα Eξωνοσοκομεικά προγράμματα της Generali, μπορείτε να μεταβείτε στην ενότητα «Ιδιώτες», στην υποενότητα «Υγεία».