Τι είδους ασφάλιση πρέπει να έχω για να δικαιούμαι έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Οι προϋποθέσεις για να εφαρμοστεί η έκπτωση του ΕΝΦΙΑ, για τις ασφαλισμένες κατοικίες φυσικών προσώπων είναι:

  • Ελάχιστη 3μηνη διάρκεια ασφάλισης τον προηγούμενο χρόνο.
  • Η αξία της ασφαλισμένης κατοικίας δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερη των 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Λαμβάνονται υπόψη τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα, όπως προσδιορίζονται στο περιουσιολόγιο και στο έντυπο Ε9.
  • Η ασφάλιση θα πρέπει να καλύπτει το 100% της αξίας της κατοικίας. Για τον υπολογισμό της θα λαμβάνονται υπόψη οι φορολογήσιμες επιφάνειες της κατοικίας όπως προσδιορίζονται στο περιουσιολόγιο και στο έντυπο Ε9.
  • Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει ασφάλιση κτηρίου για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, σε εταιρεία εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος.