Τι έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλω για να γίνω αποδέκτης της επιδότησης στα ασφάλιστρά μου;

Για να μπορέσετε να επωφεληθείτε της επιδότησης στα ασφάλιστρα θα πρέπει να:

  • Υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση στην Generali, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία, και να
  • Αναρτήσει στο σχετικό πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης, το αποδεικτικό της δήλωσης με την οποία δηλώσατε την αναστολή της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας