Τι διαφορά έχει ένα Νοσοκομειακό από ένα Εξωνοσοκομειακό Πρόγραμμα Generali;

Το νοσοκομειακό πρόγραμμα καλύπτει επιπλέον – πέρα από ανάγκες πρωτοβάθμιας περίθαλψης –  και ανάγκες που σχετίζονται με την εισαγωγή σε νοσοκομείο και όλη τη διαδικασία νοσηλείας. Για παράδειγμα:

  • Αμοιβή Αναισθησιολόγου
  • Αμοιβή Χειρουργού
  • Έξοδα δωματίου νοσηλείας
  • Προχειρουργικές και μεταχειρουργικές δαπάνες

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα Nοσοκομεικά προγράμματα της Generali, μπορείτε να μεταβείτε στην ενότητα «Ιδιώτες», στην υποενότητα «Υγεία».