Στην επιχείρηση μου έχω – εκτός των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων – και αρκετές ηλεκτρικές συσκευές. Καλύπτομαι για ζημιά από ηλεκτρική ή ηλεκτρονική βλάβη που θα προκληθεί σε αυτές τις εγκαταστάσεις / συσκευές;

Ναι. Με το Business Dynamic καλύπτεται η ηλεκτρική ή ηλεκτρονική βλάβη στις ασφαλισμένες ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές μηχανές, συσκευές, ή εγκαταστάσεις από βραχυκύκλωμα.