Σε ποιους απευθύνονται τρία προτιμολογημένα πακέτα, GP1, GP2 και GP3;

Τα πακέτα απευθύνονται μόνο σε πρωτοασφαλιζόμενες ομάδες. Ως πρωτασφαλιζόμενη ομάδα μπορεί να θεωρηθεί και η ομάδα η οποία έχει διακόψει για τουλάχιστον ένα και πλέον έτος την Ομαδικής της Ασφάλιση. Minimum αριθμός (10) δέκα κυρίως ασφαλισμένοι με maximum τους (30) τριάντα κυρίως, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των εξαρτώμενων μελών. Εάν οι κυρίως ασφαλισμένοι είναι λιγότεροι από 10 άτομα π.χ. 9, τότε χρειάζονται υποχρεωτικά άλλα 6 εξαρτώμενα για να φτάσουμε τον αριθμό των 15. Ωστόσο σε αυτή την περίπτωση τα εξαρτώμενα μέλη δεν μπορεί να είναι περισσότερα από τους κυρίως ασφαλισμένους. Οι κυρίως ασφαλισμένοι δεν δύναται να είναι λιγότεροι από 8. Μπορούν να ενταχθούν 2 ή και περισσότερες επιχειρήσεις μαζί υπό το ίδιο συμβόλαιο εάν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι κοινός και το αντικείμενο των επιχειρήσεων παρεμφερές π.χ. 2 εστιατόρια, 3 ζαχαροπλαστεία, 2 βιοτεχνίες ρούχων + 1 κατάστημα πώλησης των ρούχων.