Σε ποιους απευθύνονται τα προγράμματα Home Made και το Home Style;

  • Σε ιδιοκτήτες, που κατοικούν στην ασφαλισμένη κατοικία και επιθυμούν να ασφαλίσουν την οικοδομή ή το περιεχόμενο της.
  • Σε ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν την κατοικία τους σε τρίτους.
  • Σε ενοικιαστές, που ενδιαφέρονται να ασφαλίσουν το περιεχόμενο της κατοικίας τους.