Σε ποιες γεωγραφικές περιοχές ισχύει η ασφάλιση με το πρόγραμμα Fly Away;

Έχει παγκόσμια κάλυψη.