Σε περίπτωση θραύσης κρυστάλλων, πώς με αποζημιώνει η Generali;

Εάν έχετε επιλέξει τη συγκεκριμένη κάλυψη, η Generali αναλαμβάνει την επισκευή ή την αντικατάσταση των κρυστάλλων σε περίπτωση θραύσης, χωρίς καμία δική σας οικονομική επιβάρυνση. Χάρη στην συνεργασία με τις εταιρίες Carglass® και Glassdrive, μπορεί να γίνει αντικατάσταση κρυστάλλων, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στα Συνεργαζόμενα Συνεργεία. Και στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις δεν χρεώνεστε με απαλλαγή.

 

 

Carglass®
Τηλ. 213 0110056 
www.carglass.gr

Glassdrive
Τηλ. 800 11 777999, 210 5593976 και 2310 798770
www.glassdrive.gr