Σε περίπτωση που κάνω κάποιες βελτιώσεις στην επιχείρησή μου ή αγοράσω επιπλέον πάγιο εξοπλισμό και δεν προλάβω να τα δηλώσω στην ασφαλιστική εταιρία, αλλά προκύψει ζημιά, θα έχω πρόβλημα;

Φυσικά και δεν θα έχετε πρόβλημα με τη Generali. Το Business Dynamic καλύπτει αυτόματα νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία (βελτιώσεις/πάγιος εξοπλισμός) της επιχείρησής σας, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό 10% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου βελτιώσεων και πάγιου εξοπλισμού.