Σε περίπτωση κλοπής αυτοκινήτου, η Generali μου καλύπτει τα έξοδα ενοικίασης αυτοκινήτου;

Ναι, εφόσον υπάρχει η κάλυψη κλοπής αυτοκινήτου στο ασφαλιστήριο. Για την ενοικίαση υπάρχει το όριο των 1.000 ευρώ ανά ζημιά και ανά ασφαλιστικό έτος. Το αυτοκίνητο αντικατάστασης δεν πρέπει να ξεπερνά τους 11 φορολογήσιμους ίππους. Δεν καλύπτονται άλλα έξοδα, όπως τα καύσιμα.