Πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες;

Η Εταιρεία θα επεξεργαστεί αυτές τις πληροφορίες για τη διενέργεια του διαγωνισμού ή για την προώθηση άλλων πληροφοριών σχετικά με τις εκδηλώσεις της.