Πώς συνδέεται η ιδιωτική ασφάλιση κατοικίας με την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ;

Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο, (Ν. 5045/2023/ Άρθρο 44 (Μείωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων επί ασφαλισμένων οικοδομών – Προσθήκη παρ. 7Ζ στο άρθρο 3 του Ν. 4223/2013), προβλέπεται μείωση του ΕΝΦΙΑ (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων) επί ασφαλισμένων κατοικιών. Η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ θα αποδοθεί στους ιδιοκτήτες από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Η παραπάνω ρύθμιση αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για τους ιδιοκτήτες κατοικίας να τις ασφαλίσουν έναντι φυσικών καταστροφών. Υπολογίζεται ότι το ποσοστό των κατοικιών που είναι ασφαλισμένα για φυσικές καταστροφές στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα χαμηλό και υπολογίζεται από 15% έως 17%, με αποτέλεσμα το κόστος αποκατάστασης ζημιών να επιβαρύνει σχεδόν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες. Επισημαίνεται ότι σε αντίθεση με ό, τι ισχύει στην Ελλάδα, όπου η ασφάλιση κατοικίας είναι προαιρετική, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ελβετία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Αυστρία, η ασφάλιση κατοικίας είναι υποχρεωτική.