Πως ορίζεται η Μόνιμη και η Εξοχική Κατοικία; Μπορώ να ασφαλίσω και τα δυο είδη κατοικίας;

Μόνιμη Κατοικία: κάθε διαμέρισμα ή μονοκατοικία που δηλώνεται ως μόνιμη κατοικία στις Αρχές από τον ασφαλισμένο και δεν την χρησιμοποιεί για αναψυχή ή δεν την χρησιμοποιεί μόνο για μικρά χρονικά διαστήματα.

Εξοχική Κατοικία: η κατοικία που χρησιμοποιείται ως εξοχική, δηλαδή κατοικείται για μικρά χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια του έτους, για λόγους αναψυχής ή ξεκούρασης. Η εξοχική κατοικία ασφαλίζεται μόνο εφόσον ασφαλίζεται και η μόνιμη κατοικία και με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τη μόνιμη κατοικία.

Επισημαίνεται ότι για τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού δεν ισχύει η προϋπόθεση ασφάλισης της κύριας κατοικίας τους.