Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τις καλύψεις μου;

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις καλύψεις σας, είτε από τον Ασφαλιστικό σας Σύμβουλο, είτε καλώντας το Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο στο 210 8096100, είτε από την ψηφιακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης πελατών MyGenerali.