Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τις καλύψεις μου;

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις καλύψεις σας, είτε από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρίας σας, είτε καλώντας το Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο Υγείας Generali στο 210 8096100, είτε από τον Ασφαλιστικό Σύμβουλο της εταιρίας σας.