Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω τις καλύψεις μου;

Για την ενεργοποίηση των καλύψεών σας επικοινωνήστε με το Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο Υγείας Generali στο 18112 ή 210 8096100.