Πώς μπορώ να έχω κάλυψη και στο Εξωτερικό και πώς εκδίδεται η πράσινη κάρτα

Εάν θέλετε να ταξιδέψετε στο Εξωτερικό με το όχημά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210 8096100 ή με τον Ασφαλιστικό σας Σύμβουλο προκειμένου να εκδώσετε δωρεάν την «Πράσινη Κάρτα» η οποία σας προσφέρει κάλυψη Αστικής Ευθύνης (δηλαδή τις Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές τρίτων). Σε περίπτωση που επιθυμείτε και ενεργοποίηση συμπληρωματικών καλύψεων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.