Πώς μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα νοσηλείας μου;

Για να υποβάλετε αίτημα αποζημίωσης για τα έξοδα νοσηλείας σας, θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο Αίτημα Αποζημίωσης Ατομικών Ασφαλιστηρίων Ζωής & Υγείας/ My Check-In εντός οκτώ (8) ημερών από το περιστατικό και εάν είναι δυνατόν πριν την έξοδό σας από το νοσηλευτικό ίδρυμα. Επιπλέον, μαζί με την αίτησή σας θα πρέπει να μας προσκομίσετε και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (διαφέρουν ανά παροχή και κατά περίπτωση) καθώς και τις πρωτότυπες αποδείξεις εξόδων νοσηλείας και αμοιβών γιατρών.

Τα παραπάνω έγγραφα μπορείτε να μας τα στείλετε είτε ταχυδρομικά στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας μας ή ηλεκτρονικά στο email LifeClaimsRetail1@generali.gr.