Πώς μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα νοσηλείας μου;

Για να υποβάλετε αίτημα αποζημίωσης για τα έξοδα νοσηλείας σας, θα πρέπει να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά στο email LifeClaimsRetail1@generali.gr το έντυπο Αίτημα Αποζημίωσης Ατομικών Ασφαλιστηρίων Ζωής & Υγείας/ My Check-In.  Στο θέμα του email θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) ο αριθμός ασφαλιστηρίου σας, α) το ονοματεπώνυμό σας, γ) το όνομα του προγράμματός σας.

 

Το έντυπο θα πρέπει να σταλεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο εντός οκτώ (8) ημερών από το περιστατικό και εάν είναι δυνατόν πριν την έξοδό σας από το νοσηλευτικό ίδρυμα. Επιπλέον, θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (διαφέρουν ανά παροχή και κατά περίπτωση) καθώς και τις αποδείξεις εξόδων νοσηλείας και αμοιβών γιατρών. Σε περίπτωση που δεν έχετε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής των παραπάνω εντύπων, μπορείτε να τα στείλετε ταχυδρομικά στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας μας.