Πώς μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα νοσηλείας μου;

Για να κάνετε αίτημα αποζημίωσης για τα έξοδα νοσηλείας σας, πρέπει να συμπληρώσετε την Αίτηση Αποζημίωσης Ομαδικού Συμβολαίου Ζωής και Υγείας.

Επιπλέον, μαζί με τη Αίτηση, θα χρειαστεί να προσκομίσετε ταχυδρομικώς στα γραφεία της Εταιρίας, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (διαφέρουν για κάθε παροχή και κατά περίπτωση) και τις πρωτότυπες αποδείξεις εξόδων νοσηλείας και αμοιβών γιατρών εκτός εάν έχετε ενημερωθεί για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης αποζημίωσης.