Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε οποιονδήποτε ενδοιασμό σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών που σας αφορούν;

Αν έχετε οποιονδήποτε ενδοιασμό σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών που σας αφορούν, ή θέλετε να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια (αλλαγή, διαγραφή, περιορισμό, κ.λπ.) μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία τηλεφωνικά στο 2108096100 ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: info@generali.gr