Πώς καθορίζεται η ασφαλισμένη αξία του ποδηλάτου μου;

Η ασφαλισμένη αξία του ποδηλάτου σας καθορίζεται από την τιμή και το έτος αγοράς του. To ποσοστό παλαιότητας, το οποίο αφαιρείται από την αξία που αρχικά αγοράσατε το ποδήλατό σας, ορίζεται ως εξής:

0-3 έτη: 0%
3-5 έτη: 20%
5-7 έτη: 30%
7-10 έτη: 40%
Πάνω από 10 έτη: 50%