Πώς καλύπτομαι σε περίπτωση νοσηλείας μου;

Σε περίπτωση που χρειαστεί να νοσηλευτείτε, σας καλύπτουμε σε ποσοστό 100% στην Ελλάδα και το εξωτερικό και σε ποσοστό 95% συγκεκριμένα για ΗΠΑ και Καναδά. Στην Ελλάδα, η κάλυψη αφορά τα έξοδα νοσηλείας τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά νοσοκομεία, συνεργαζόμενα ή μη εφόσον καταβάλετε το ποσό τυχόν συμμετοχής σας.

Σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης χωρίς διανυκτέρευση, η επιλογή του νοσοκομείου (δημόσιο ή ιδιωτικό) είναι αυτή που καθορίζει το εάν θα καταβάλλετε το ποσό τυχόν συμμετοχής σας καθώς η καταβολή γίνεται μόνο σε περίπτωση επιλογής ιδιωτικού νοσοκομείου (συνεργαζόμενου ή μη).

Οι ασφαλισμένοι των Προγραμμάτων Medical Prime και Medical Select απολαμβάνουν απευθείας κάλυψη στο δίκτυο των νοσοκομείων του προγράμματός τους στην Ελλάδα εφόσον καταβάλλουν το ποσό τυχόν συμμετοχής τους. Στο εξωτερικό καλύπτονται σε ποσοστό 100% εκτός από ΗΠΑ και Καναδά όπου το ποσοστό κάλυψης είναι 90%.