Πώς καλύπτομαι σε φυσικές καταστροφές;

Σε περίπτωση φυσικής καταστροφής, δηλαδή πλημμύρας, θύελλας, καταιγίδας, χιονόπτωσης, παγετού ή χαλαζιού, σας καλύπτουμε τα έξοδα για τις υλικές ζημιές και την αναγκαία δαπάνη που απαιτείται για την άντληση των υδάτων από την κατοικία σας.

Επιπλέον, με την υπηρεσία «Natural Catastrophe Response» ενεργοποιούμε ένα σύνολο υπηρεσιών σε περίπτωση μεγάλου καταστροφικού γεγονότος μειώνοντας χρονικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αναλυτικότερα, μέσω του δικτύου εξειδικευμένων συνεργατών μας έχετε άμεση καταγραφή ζημιών όλο το 24ωρο, προκαταβολή για την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης της ζημιάς σας, διαμονή σε ξενοδοχείο και ψυχολογική υποστήριξη.