Πώς μπορώ να συνδυάσω το πρόγραμμά μου με τις παροχές του ασφαλιστικού μου φορέα; Ποια τα οφέλη;

Μπορείτε να κάνετε ταυτόχρονη χρήση του ασφαλιστικού σας φορέα. Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να μειώσετε το ποσό τυχόν συμμετοχής σας και να επωφεληθείτε από την καταβολή του αντιστοιχου επιδόματος καλής χρήσης του ασφαλιστηρίου.