Πώς μπορώ να αποζημιωθώ σε περίπτωση νοσηλείας μου;

Σε περίπτωση που η νοσηλεία σας πραγματοποιηθεί σε Συνεργαζόμενο ή Ειδικά Συνεργαζόμενο Νοσοκομείο στην Ελλάδα και έχει ενημερωθεί η εταιρία, η κάλυψη είναι απευθείας. Η ενημέρωση της  εταιρίας γίνεται με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους:

  • Τηλεφωνικά, καλώντας στο Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο Υγείας Generali στο 210-8096100 ή στο 18112
  • Ηλεκτρονικά στο lifeclaimsapproval@generali.gr ή
  • Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας εξυπηρέτησης πελατών MyGenerali (διαθέσιμη από υπολογιστή και εφαρμογή για κινητά και tablets). Από εδώ, μπορείτε να αξιοποιήσετε μια σειρά από δυνατότητες όπως να υποβάλλετε τα ιατρικά σας έξοδα και να παρακολουθείτε την πορεία τους. Με αυτόν τον τρόπο, θα είστε ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για την εξέλιξη της διαδικασίας αποζημίωσής σας. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Είναι πολύ σημαντικό να μεριμνήσετε για την ενημέρωση της Generali καθώς σε διαφορετική περίπτωση δε θα ενεργοποιηθεί η απευθείας κάλυψη.

Σε περίπτωση προγραμματισμένης νοσηλείας στο εξωτερικό ο ασφαλισμένος θα πρέπει να ενημερώσει τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την είσοδό του στο νοσοκομείο και να υποβάλλει όλα τα νόμιμα παραστατικά που θα ζητήσει η Εταιρία, μετά την έξοδό του από αυτό. Τα παραστατικά αυτά θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε θεωρημένα από Αρμόδιες Αρχές και νόμιμα μεταφρασμένα.