Πώς μπορώ να ανανεώσω το ασφαλιστήριο μου;

Το ασφαλιστήριο ανανεώνεται αυτόματα από την Generali, εφόσον δεν υπάρξει διαφορετική ειδοποίηση από εσάς ή ανεξόφλητο υπόλοιπο ασφαλίστρων.