Πώς αποζημιώνομαι σε περίπτωση που το ποδήλατό μου καταστραφεί τελείως ή κλαπεί;

Η Generali σας αποζημιώνει για την ασφαλισμένη αξία του ποδηλάτου σας. Επίσης σας παρέχει τη δυνατότητα να το αντικαταστήσετε με άλλο – ίσης αξίας και ποιότητας, σε ένα από τα συνεργαζόμενα συνεργεία του δικτύου μας.