Ποιοι άλλοι είναι αποδέκτες των πληροφοριών που συσχετίζονται με εσάς όπως αυτές συλλέγονται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία στο πλαίσιο του Διαγωνισμού;

Πληροφορίες σχετικές με εσάς μπορεί να διαβιβασθούν από τη Διοργανώτρια Εταιρεία σε τρίτους αποδέκτες εφόσον αυτή η διαβίβαση είναι απαραίτητη για να εκπληρώσει η Διοργανώτρια Εταιρεία τις υποχρεώσεις απέναντί σας που απορρέουν από τους όρους τους Διαγωνισμού όπως παραδείγματος χάρη στην εκάστοτε εταιρεία courier την οποία χρησιμοποιεί η Διοργανώτρια Εταιρεία για να παραδώσει τα δώρα τα οποία έχετε κερδίσει.